Werken voor de Commissie voor de milieueffectrapportage betekent werken aan een leefbare toekomst in Nederland.

10 minuten lopen van Utrecht centraal | € 4200,- tot € 6100,- bij 40-urige werkweek | hybride werkmogelijkheden | 32 – 40 uur | uitstekende arbeidsvoorwaarden

Daarom werk je als Projectadviseur bij ons

 • Je wil impact maken op keuzes van overheden en uitvoerende organisaties op het gebied van milieu, waarin elk advies anders is.
 • Je krijgt energie van het tot stand brengen van kwalitatief inhoudelijke adviezen waarmee je de kwaliteit, onderbouwing en draagkracht van overheidsbesluiten vergroot.
 • Je staat midden in de maatschappelijke en bestuurlijke actualiteit.
 • Je wil werken bij een organisatie met een sterke, onafhankelijke, wettelijke status en gezaghebbende positie in Nederland die ze succesvol heeft weten in te zetten over de hele wereld.
 • Je wil werken met betrokken en bevlogen collega’s waarbij je op jouw specialisatie(s) het aanspreekpunt wordt, ook voor externen.

Dit ga je doen 

Jij bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van adviezen van hoge kwaliteit. Per advies stel je een werkgroep van onafhankelijke deskundigen samen. Je stuurt deze groep met de voorzitter aan, waarin je wordt ondersteund door een projectsecretariaat. Je bent secretaris, projectleider en eindredacteur van het advies. Met de input van de werkgroep zorg je voor een bondig en toegankelijk leesbaar advies. Daarom noemen wij deze functie ‘werkgroepsecretaris’. Je legt vast in het advies wat de perspectieven zijn van de werkgroep. Dit advies geeft meerwaarde voor de bestuurlijke en maatschappelijke discussie bij gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk.

De mer-adviezen geven antwoord op vragen als ‘Zijn de geluideffecten van de nieuwe weg goed beschreven inclusief hun effect op de gezondheid?’, ‘Zijn de goede alternatieven onderzocht?’ en ‘Is duidelijk hoe nadelige effecten beperkt of voorkomen worden?’ Een paar concrete voorbeelden van adviezen:

1. Levensduurverlenging kerncentrale Borssele

2. Heracless - Tata Steel IJmuiden

3. Omgevingsvisie Maastricht

4. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

5. Windenergie provincie Utrecht

Het bijhouden van de kennis en ontwikkelingen op één of meerdere mer-relevante thema’s hoort ook bij je functie. Bijvoorbeeld: leefomgeving, erfgoed, gezondheids- bevordering en bescherming, mobiliteit, energie, klimaatmitigatie, industrie en omgevingsplanning. Daarnaast spreek je de taal van en onderhoud je de inhoudelijke contacten met onze technische deskundigen. Affiniteit met en ervaring in deze werkvelden is daarom heel waardevol voor ons.

Daarnaast is sinds kort de Ecologische Autoriteit bij ons georganiseerd, die onafhankelijk advies uitbrengt over natuurdoelanalyses en de provinciale gebiedsprogramma’s. Afhankelijk van de werkvoorraad ga je ook aan de slag voor de Ecologische Autoriteit, dat maakt je werk nog veelzijdiger.

Dit krijg je ervoor terug

 • Je hebt impact op de keuzes waar bestuursorganen mee te maken hebben;
 • Je werk heeft inhoudelijk diepgang en is afwisselend;
 • Je maakt gebruik van een opleidingsbudget op basis van jouw ontwikkelbehoefte;
 • Je hebt een 100% premievrij pensioen (dat scheelt in je netto salaris), en afhankelijk van je ervaringsniveau een brutosalaris tussen € 4200 en € 6100.

We starten met een jaarcontract. Gaat het goed, dan bieden we je een vast contract aan.

Dit vragen we van jou

Naast een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan kwalitatief hoogstaande adviezen, zoeken wij iemand die zich herkent in het onderstaande:

 • Relevante werkervaring, zoals bij een adviesbureau of overheidsinstantie, in de procestechnologie, industrie of (energie)infrastructuur;
 • Kennis van het omgevingsbeleid;
 • Expertise in bijvoorbeeld: natuurlijke leefomgeving, erfgoed, mobiliteit, gezondheidsbescherming, energie, industrie en omgevingsplanning;
 • Universitair werk- en denkniveau;
 • Ervaring in milieueffectrapportage en/of van het omgevingsbeleid. 

Competenties

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke (Nederlandstalige) uitdrukkingsvaardigheid: Je weet complexe materie begrijpelijk en helder te vertalen voor niet-specialisten.
 • Omgevingsbewust, je vindt het leuk om contact met belanghebbenden, bestuurders en specialisten te onderhouden op alle niveaus en je bent hier sterk in.
 • Resultaatgericht, je komt onder tijdsdruk op een efficiënte wijze afspraken na.
 • Analytisch, je kan in korte tijd complexe inhoud op de juiste wijze analyseren, verwerken en delen.
 • Samenwerking, je kan je verplaatsen in een ander en weet hoe je met iemand anders tot een resultaat kan komen.
 • Oog voor detail, je bent in staat om de puntjes op de i te zetten.
 • Integriteit, je bent in staat de onafhankelijke positie van de Commissie mer uit te dragen.
 • Durf en initiatief, je bent niet snel van je stuk te brengen, durft keuzes te maken en initiatief te nemen.

Dit is je nieuwe werkplek

De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) adviseert al 35 jaar, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. 

Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. Het gaat om een breed scala aan projecten en plannen zoals omgevingsvisies, windparken en luchthavens. Door het werk van de Commissie mer, het adviseren over en toetsen van milieueffectrapporten, beschikken overheden bij hun besluiten over de noodzakelijke kennis over milieu, leefomgeving, klimaat en natuur. Hierdoor zijn de overheidsbesluiten van betere kwaliteit, beter onderbouwd en breder gedragen. 

Ons kantoor is op 10 minuten loopafstand van Utrecht Centraal Station. Momenteel hebben we zo’n 50 collega’s.

Sollicitatieproces en diversiteit, gelijkheid & inclusie

In het sollicitatieproces hechten we veel belang aan diversiteit, gelijkheid en inclusie. We vragen geen cv en motivatiebrief in het begin van de sollicitatieprocedure, zodat we niet bevooroordeeld het eerste gesprek aangaan. In plaats daarvan stellen we je een aantal vragen die we schriftelijk afnemen. Als we op basis daarvan met je willen kennismaken, vragen we je cv op zodat we tijdens het eerste gesprek in kunnen gaan op je loopbaan en waarom de Commissie mer een logische stap voor jou zou kunnen zijn.