Een aanvraag voor advies van de Ecologische Autoriteit loopt in eerste instantie via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Stappen advisering in het kort:

 • Adviesaanvraag bij LNV. U stuurt voor iedere aanvraag het aanvraagformulier en (concept)stukken minstens 3 weken voor de gewenste startdatum naar: aanvraagecologischeautoriteit minlnv.nl.
 • Advisering Ecologische Autoriteit in 6 weken na de startdatum van de advisering.
  • In 6 weken maakt de Ecologische Autoriteit een advies. Dit inclusief een veldbezoek of startgesprek en een gesprek over het conceptadvies.
  • Het advies wordt na deze 6 weken door de Ecologische Autoriteit gepubliceerd met persbericht.
  • De contactpersoon bij de Ecologische Autoriteit is de secretaris.

Toelichting Adviesaanvraag bij LNV

 1. Een advies vraagt u aan door het aanvraagformulier in te vullen en samen met de (concept)NDA of het Gebiedsprogramma te mailen naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): aanvraagecologischeautoriteit minlnv.nl.
 2. Stuur bij uw adviesaanvraag en het aanvraagformulier (liefst direct) alle relevante stukken mee, inclusief achtergrondrapporten. Deze rapporten stuurt u afzonderlijk digitaal op, eventueel via een We-transferlink. De adviestermijn kan niet eerder starten dan wanneer alle documenten aangeleverd zijn. 
 3. U ontvangt een bevestigingsmail van LNV. LNV meldt de adviesaanvraag bij de Ecologische Autoriteit. 

Toelichting Advisering bij de Ecologische Autoriteit 

 1. De Ecologische Autoriteit checkt of de aanvraag volledig is. Ze begint met de samenstelling van de werkgroep. Voor elk toetsingsadvies wordt op maat een werkgroep samengesteld met een voorzitter, een secretaris en deskundigen. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het advies en de samenstelling van de werkgroep. Bij het advies over een gebiedsprogramma worden, waar mogelijk, één of meerdere deskundigen gevraagd in de werkgroep die ook geadviseerd hebben over de bijbehorende Natuurdoelanalyses. 
 2. De secretaris is uw contactpersoon en belt u zo snel mogelijk om afspraken te maken over de planning: wanneer is het startgesprek/veldbezoek en het toelichtend gesprek over het concept toetsingsadvies? De startdatum van de advisering is minstens 3 weken na de aanvraag bij LNV. Na de startdatum vinden in principe binnen 6 weken beide gesprekken plaats. NB: in de eerste fase van het bestaan van de Ecologische Autoriteit wordt een groot aantal Natuurdoelanalyses (NDA’s) verwacht. Deze zal de Ecologische Autoriteit zoveel mogelijk per type gebied en op locatie geclusterd proberen te toetsen (bijvoorbeeld hoge zandgronden Noord-Nederland of duingebieden Zuid-Nederland). Dit zodat de expertise van een werkgroep efficiënt ingezet kan worden.
 3. U ontvangt een concept toetsingsadvies per mail. Dit is ongeveer een week voordat we het concept toetsingsadvies met u bespreken. 
 4. Na het adviesgesprek brengen we het definitieve toetsingsadvies uit.
 5. Wij publiceren het advies op de website, inclusief de beoordeelde documenten en een persbericht.