Zonder deskundigen kan de Ecologische Autoriteit haar werk niet doen. Zij zijn de drijvende kracht achter de adviezen die de Ecologische Autoriteit uitbrengt. Ze bekijken of de beschikbare ecologische kennis en informatie gebruikt wordt voor besluiten. Door deelname aan een werkgroep draagt elke deskundige vanuit zijn of haar eigen expertise bij aan de verbetering van de besluitvorming voor beschermde natuur. Als deskundige werk je samen met de voorzitter en secretaris aan gezaghebbende, onafhankelijke adviezen.

Deskundigenbestand

De Ecologische Autoriteit maakt gebruik van een eigen deskundigenbestand, en van deskundigen die afkomstig zijn uit het kennisnetwerk van OBN, de Taakgroep Ecologische Onderbouwing (TEO), deskundigen van terreinbeheerders, adviesbureaus en kennisinstellingen en universiteiten.

Er is dus een gemêleerde groep deskundigen met kennis en ervaring uit wetenschap en praktijk die de Ecologische Autoriteit bijstaan. Allemaal zijn ze onafhankelijk en brengen ze met senioriteit hun specifieke kennis en ervaring in. 

Werkgroepen op maat 

Voor elke adviesvraag stelt de Ecologische Autoriteit een werkgroep op maat samen. Elke werkgroep heeft een voorzitter, secretaris en 2 tot 6 deskundigen. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het advies en de samenstelling van de werkgroep. De secretaris zorgt voor de planning, het goed functioneren van werkgroepen en is penvoerder van adviezen. Ook krijgt de werkgroep steun van een projectsecretaresse die het praktische aanspreekpunt is voor onder andere de toegang tot de werkomgeving van de Ecologische Autoriteit. Op de projectpagina en in de bijlage van ieder advies staat benoemd welke voorzitter en deskundigen samen de werkgroep voor dat advies vormen.