5036

Kempenland-West

Het veldbezoek van de werkgroep van de Ecologische Autoriteit

Voor elk advies gaat de werkgroep van de Ecologische Autoriteit, bestaande uit deskundigen, secretaris en voorzitter, op veldbezoek in het gebied. Het veldbezoek is het startschot van de advisering. Het levert belangrijke informatie en inzichten op over de lokale situatie en het functioneren van het gebied. De maat en schaal van het gebied worden voor de deskundigen veel duidelijker. Ook het gesprek van deskundigen onderling tijdens het veldbezoek levert waardevolle informatie en gebiedskennis op. 

De secretaris van de werkgroep bereidt het bezoek altijd samen met het bevoegd gezag en/of voortouwnemer voor. De werkgroep is immers te gast in het gebied. We starten het veldbezoek met een gezamenlijk gesprek op basis van vooraf opgestuurde vragen van onze deskundigen, naar aanleiding van hun eerste lezing van de stukken. 

In de voorbereiding wordt ook afgestemd welke partijen aanwezig zijn. De Ecologische Autoriteit vindt de aanwezigheid van de terreinbeherende organisaties belangrijk. Zij kennen het gebied tenslotte het beste. Zij krijgen een uitnodiging voor het bijwonen van het veldbezoek. Voor deskundigen zoals ecologen, geohydrologen en bodemkundigen, vormt het veldbezoek een onmisbaar onderdeel om hun werk te kunnen doen.

We vragen het bevoegd gezag en/of voortouwnemer voor dit gesprek om een geschikte locatie te verzorgen, in de directe omgeving van het gebied. Voor het veldbezoek zelf kijken we in overleg naar belangrijke en interessante locaties of gebiedsdelen die bezocht kunnen worden. Op basis hiervan wordt een haalbare route gemaakt binnen de beschikbare tijd. 

De werkgroep houdt na afloop van het bezoek nog een half uur een besloten overleg, om werkafspraken te kunnen maken.